.

.

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Το παλιό νεκροταφείο της Τραπεζούντας πάνω στον λόφο του Πόζ Τεπέ.


»Αποθαμέν’ θα απομέν’ν, αδά όπου εθάφταν
»χιλιάδες χρόνια φύλακες, και μέρες μυριάδες…
»και άλλα τόσα κι αν διαβαίν’ν, θα μέν’ν και θα περμέν’νε.
»Θα αναμένε την Λαμπρήν και το Χριστός Ανέστη…
»Θα αναμέν’ν τον γυρισμόν και τη Ξενητεμένε....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου